Laboratoryjny serwis internetowy

 

Podaj PESEL oraz kod badania
PESEL:
kod badania:
       

 

Szpital w Knurowie sp. z o.o.
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

44-190 Knurów, ul. Niepodległości 8

Instrukcja obsługi